Ruteplan Høllen - Ny Hellesund - Skarpøy - Borøy

Ruteplan Høllen - Borøy - Skarpøy - Ny-Hellesund

Sommerruter 22/6 til 16/8 2020:

Mandag - Lørdag:

Rutebåt Taxibåt Søgne Høllen Borøy, Ny Hellesund, Verftet, Kapelløya, Olavsundet, Fortet på Helgøya, Monsøya

Søndag:


NB!  Det dødelige og svært smittsomme koronaviruset er fremdeles en alvorlig trussel for oss alle! Følgende retningslinjer gjelder for transport med rutebåten HANNIBAL:
INFORMASJON OM KORONATILTAK:


Personer med luftveissymptomer, feber, hoste m.v. har ikke adgang om bord. Det samme gjelder personer som er i karantene.


Passasjerer må holde god avstand, MINIMUM 1 meter (helst mer) til hverandre og til båtføreren om bord på båten og på bryggene!


Vent på klarsignal fra båtføreren før ombord- og ilandstigning!


NB: Båtene har betydelig redusert passasjerkapasitet for å sikre overholdelse av myndighetenes avstandskrav. Skoleelever vil bli prioritert, andre reisende må forvente å ikke komme med på de mest trafikkerte avgangene, og henvises i så fall til eventuelt senere avganger etter ruteplanen.


Båtføreren vil sørge for at passasjerer som tilhører samme husstand sitter sammen om bord, og adskilt fra andre passasjerer. Båtførerens anvisninger må respekteres, slik at flest mulig kan komme med båten.


Det skal kun brukes forhåndskjøpte billetter (kort/app).


Det er iverksatt ekstra rengjøringstiltak om bord på båtene.
Se forøvrig: https://akt.no/corona/

Helsedirektoratets retningslinjer


b)= Anløper også Verftet og Olavsundet (Helgøya og Kapelløya)

       Gi signal for påstigning!


Ruteplan Høllen - Borøy - Skarpøy - Ny-Hellesund

1/1 til 21/6 2020 og fra og med 17/8 2020:


Mandag - Fredag:

Lørdag - Søndag:

b)= Anløper også Verftet. Gi signal for påstigning.

       Olavsundet anløpes etter avtale. 
       Telefon rutebåt / taxibåt HANNIBAL: 971 01 500


24/12 og 31/12 kjøres som lørdagsrute

25/12 innstilt

26/12 søndagsrute


NB! M/B HANNIBAL tar maksimalt 30 passasjerer.

M/B KALVEN tar maksimalt 12 passasjerer
NB: Passasjerkapasiteten er betydelig redusert så lenge myndighetenes restriksjoner mot korona-smitte er gjeldende

Standard taktsbetingelser til AKT

Se www.akt.no/pris

Alle AKT-kort kan benyttes: Månedskort, flexikort, reisepenger - samt mobilapp. Dette gir rabattert pris.
Det er også mulig å betale med bankkort (ingen rabatt)

Rutebåt Taxibåt Søgne Høllen Borøy Ny Hellesund Verftet Olavsundet Fortet på Helgøya Monsøya

Copyright © Skagerrak Navigation AS